สิ่งก่อสร้าง

จาก Forge of Empires - Wiki TH
(เปลี่ยนทางจาก Buildings)

สิ่งก่อสร้างคือหลักที่สำคัญใน Forge of Empires ในการสร้างสิ่งก่อสร้างแค่เปิดเมนูการก่อสร้างที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเกมส์ของคุณ สิ่งก่อสร้างนั้นเรียงตามหมวดหมู่ที่ต่างกันคุณสามารถเลือกมันผ่านแท็บที่ต่างกันต่างๆ

Building menu.jpg

สิ่งก่อสร้างมีขนาดที่ต่างกัน ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ ซึ่งสามารถต่างกันออกไปได้ในแต่ละยุค

คุณจะต้องเชื่อมต่อสิ่งก่อสร้างหลักๆ กับที่ว่าการเมืองด้วยถนน มิเช่นนั้นการก่อสร้างจะเริ่มและสิ่งก่อสร้างจะไม่เปิดใช้งาน

คุณสามารถย้ายสิ่งก่อสร้างไปยังรอบๆ เมืองของคุณได้แต่คุณจะหมุนมันไม่ได้ คุณสามารถขายสิ่งก่อสร้างที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว

Move.png

ที่ทำการเมือง

ที่ทำการเมืองนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างหลักสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยกเว้นสิ่งก่อสร้างตกแต่งและสิ่งก่อสร้างพิเศษจะต้องเชื่อมต่อกับที่ว่าการเมืองด้วยถนน นี่เป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่จะไม่สามารถขายได้และจะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อเปลี่ยนยุคต่างๆ

สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย

Constructionmenu residential icon.png สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างหลักที่จะให้ประชากรและเหรียญในเวลาหนึ่งๆ มันเป็นพื้นฐานสำคัญของเกมส์ ผู้คนและรายได้

สิ่งก่อสร้างทางการผลิต

Constructionmenu workshops icon.png สิ่งก่อสร้างทางการผลิต นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่จะให้เสบียงซึ่งเป็นทรัพยากรหลัก เสบียงใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสร้างยูนิตทางการทหารและผลิตสินค้า สิ่งก่อสร้างทางการผลิตนั้นมีรูปร่างที่หลากหลายและราคาในการก่อสร้างที่ต่างไป

สิ่งก่อสร้างของสินค้า

Constructionmenu goods icon.png สิ่งก่อสร้างของสินค้า นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผลิตสินค้า ทรัพยากรหลักใน Forge of Empires สินค้านั้นต้องใช้สำหรับการวิจัยเทคโนโลยี สร้างสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาใน Guild vs. Guild สินค้าในการเจรจาจังหวัด สินค้าสามารถแลกกับผู้เล่นอื่นๆ ณ ตอนนี้มีสินค้าที่ต่างกัน 60 ประเภทในเกมส์

สิ่งก่อสร้างของสินค้านั้นทำงานเหมือนกับสิ่งก่อสร้างทางการผลิต ผู้เล่นต้องให้งานแต่ละสิ่งก่อสร้างโดยการใช้เหรียญ และเสบียง (จากยุคโมเดิร์นขึ้นไป) หรือสินค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ในการผลิต มันมีเวลาในการผลิต 4,8,24, และ 48 ชั่วโมงเพื่อให้ผลิตสินค้าต่างๆ ในจำนวนที่ไม่เหมือนกัน

สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม

Constructionmenu culture icon.png สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม นั้นคือสิ่งก่อสร้างที่จะให้ความสุข มันทำงานเหมือนสิ่งตกแต่งแต่ให้ความสุขต่อตารางเมตรในเกมส์มากกว่าและแพงกว่า รวมถึงต้องเชื่อมต่อกับถนนด้วย

สิ่งตกแต่ง

Constructionmenu decoration icon.png เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม สิ่งตกแต่ง นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะทำให้ประชากรในเมืองมีความสุข ด้วยต้นทุนระยะสั้นที่ถูกกว่าแต่ให้ความสุขน้อยกว่า เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับช่วงเริ่มเกมส์และเมื่อพื้นที่นั้นสำคัญมากขึ้นจะไม่ค่อยสำคัญ

สิ่งก่อสร้างทางการทหาร

Constructionmenu military icon.png สิ่งก่อสร้างทางการทหาร นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถฝึกยูนิตทางการทหาร สิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างสามารถสร้างยูนิตเฉพาะประเภทหนึ่งๆ เท่านั้นโดยสองช่องจะถูกปลดล็อคโดยเริ่มแรกและคุณสามารถซื้ออีก 2 ช่องที่เหลือด้วยเหรียญและเสบียงมันยังมีช่องที่ 5 สามารถปลดล็อคโดยใช้เพชรเท่านั้น โปรดทราบว่าราคาที่จะปลดล็อคนั้นจะสูงขึ้นตามช่องที่คุณปลดล็อค

การเกณฑ์ยูนิตไม่ส่งผลต่อประชากรของคุณ

ถนน

Constructionmenu roads icon.png ถนน นั้นสำคัญต่อเมืองในฐานะ 'การเชื่อมต่อ' ดัวยข้อยกเว้นของที่ทำการเมืองและการตกแต่ง สิ่งก่อสร้างทั้งหมดต้องติดถนน และเชื่อมไปยังที่ทำการเมืองเพื่อผลิตเหรียญ หรือเสบียง ฝึกกองกำลังทหาร และอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ติดถนนจะถูกแสดงด้วยโซ่ที่ขาดบนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ และหยุดการผลิต เพื่อให้ผู้เล่นสะดวกถนนจะสามารถแทนที่ด้วยประเภทถนนที่ดีกว่าโดยการสร้างทับโดยไม่ต้องลบหรือขายมันก่อน อย่างไรก็ตามถนนจะไม่ได้อะไรเมื่อขายดังนั้นโปรดรักษามันให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้

ในยุคก้าวหน้าหรือสูงกว่าบางสิ่งก่อสร้างต้องใช้ถนนสองเลนที่ไม่ใช่ถนนปกติ

ส่วนขยายเมือง

Constructionmenu expansion icon.png ส่วนขยายเมือง ยอมให้ผู้เล่นขยายพิ้นที่ที่สร้างได้ในเมือง หนึ่งส่วนขยายเมืองจะปลดล็อคช่อง 4x4 และต้อวางถัดจากช่องที่สร้างได้ มันมี 3 วิธีในการขยายพื้นที่ที่สร้างได้: จ่ายด้วยเหรียญ เหรียญกล้าหาญ หรือเพชร การขยายนั้นสำคัญในการเพิ่มเสบียงและเหรียญได้ ผู้เล่นจะเริ่มด้วย 16 4x4 ช่องสำหรับการขยาย

สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่

Levels.png สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์โลก ซึ่งจะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เล่น

สิ่งก่อสร้างพิเศษ

Icon gift.png สิ่งก่อสร้างเหล่านี้คือ สิ่งก่อสร้างพิเศษ มันจะมาเป็นเวลาช่วงหนึ่งในระหว่างกิจกรรมต่างๆ