หน้าจอ

จาก Forge of Empires - Wiki TH
(เปลี่ยนทางจาก Interface)


คำแนะนำ

อินเตอร์เฟสของ Forge of Empires นั้นใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างดี ระหว่างที่มีความเหมือนในรุ่นเดสทอปและมือถือมันยังมีส่วนต่างกันหลายๆ อย่างอินเตอร์เฟสบนเดสทอป

The Universe#Quest GiversDaily ChallengesEvents and QuestlinesCollect AllTop leftTop rightMessaging and Chat#ChatStatus bar desktopMain toolbarSettingsSocial BarDiamondsOfferForge Points BarDesktopUI newx.png
เกี่ยวกับภาพนี้อินเตอร์เฟสบนมือถือ

Top left MobileThe Universe#CharactersThe Universe#World MapBottom left mobile#Building menuBottom left mobile#ResearchBottom left mobile#Army ManagementBottom left mobile#MarketBottom left mobile#InventoryBottom left mobile#SettingsTop center mobileTop right mobileStatus barBottom right mobileMobileUI openmenu1.jpg
เกี่ยวกับภาพนี้


Bottom right mobile#MessagesBottom right mobile#ExpeditionsBottom right mobile#GuildBottom right mobile#Great BuldingsBottom right mobile#Social barMobileUI menu2.jpg
เกี่ยวกับภาพนี้

คลิกบนไอคอนแต่ละอันเพื่อไปยังบทความที่เหมาะสม